Lørdag kveld under World Cup-stevnet i sprangridning – Agria Oslo Horse Show – i Telenor Arena, ble Gjelsten Stipendet delt ut for fjerde gang. Volda Rideklubb var en av 10 norske ryttersportsorganisasjoner som kunne motta en sjekk fra Gjelsten Holding AS på kroner 100 000.

Annonse
Gardane langs Storfjorden

– Avtalen som Norges Rytterforbund inngikk for fem år siden med Gjelsten Holding er tidenes største samarbeidsavtale, det er en avtale vi er veldig takknemlige for. Det er all den frivillige innsatsen som belønnes med dette stipendet – og 100 000 kroner vil komme godt med i mange klubbklasser. Vi trenger og ønsker enda flere bærekraftige rideklubber, sa president i Norges Rytterforbund Tore Sannum da han sammen med Lars Kristian Berge fra Gjelsten Holding AS foretok årets utdeling.

Gjelsten Holding AS ønsker med Gjelsten Stipendet å motivere og inspirere både topp og bredde i norsk ryttersport til å sette seg nye mål og utvikle norsk ryttersport videre. Gjennom en periode på totalt ti år vil Gjelsten Holding AS bidra ved å dele ut totalt 10 millioner kroner, til organisasjoner innen sporten som tar eller har tatt initiativ som styrker og utvikler ryttersporten.

Volda Rideklubb skal bruke Gjelsten Stipendet til å lage gjestebokser på anlegget sitt.

-Det betyr mykje at medlemmane våre som ikkje står oppstalla på anlegget til stemner og treningar har moglegheit til oppstalling, sier styremedlem  Anna Wangen Mork. – Dette er med på å auke aktiviteten i klubben og vil bidra til bedre miljø og samhald. Med dette stipendet vil klubben klare å realisere gjestebokser.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022