Du finner knapt maken til utsikten du får fra gården Blomberg. Låven på den gamle hyllegården hadde rast sammen da Storfjordens Venner begynte på restaureringsarbeidet for 25 år siden. Historien om hvordan de greide å rekonstruere låven er ganske fantastisk, for byggetegningene fantes i en julehefte fra 1946.

Annonse
Leserinnlegg/ytringer

Her kan du se tidligere program fra «Gardane langs Storfjorden»

Annonse
Indre Bane ny februar 2022