Forlenger og utvider festivalsamarbeidet

Annonse
Leserinnlegg/ytringer

Sparebanken Møre og Momentium inngår ny langsiktig samarbeidsavtale for Jugendfest og Sommerfesten på Giske, og gjør Sparebanken Møre til generalsamarbeidspartner. Avtalen er en omfattende satsing på talentutvikling, regionsbygging og bærekraft.

Sparebanken Møre har vært generalsamarbeidspartner for Jugendfest og Sommerfesten på Giske i en årrekke, og fortsetter nå ut 2025.

– Kulturlivet er en svært viktig samfunnspilar i regionen vår. Jugendfest og Sommerfesten på Giske er blant de største kulturarrangementene i fylket og det er viktig for Sparebanken Møre å støtte opp om dette arbeidet, sier leder for divisjon Næringsliv i Sparebanken Møre, Terje Krøvel.

Samarbeidsavtalen legger grunnlaget for Jugendfest og Sommerfesten på Giskes fokus på lokal talentutvikling innenfor kultur, frivillighet og arrangementenes rolle innenfor sosial bærekraft.

– Sparebanken Møre har vært vår viktigste samarbeidspartner i nesten 20 år. Denne støtten har vært, og er fortsatt, helt avgjørende for vår kulturaktivitet i regionen. Med banken i ryggen kan vi utvikle festivalene og satse enda større videre, sier Lars Berg Giskeødegård i Momentium.

– Vi er utrolig glade for at vi kan fortsette og styrke det svært viktige samarbeidet med Sparebanken Møre. Dette vil bety ekstremt mye for kulturlivet i regionen og for kulturens rolle i regionsutviklingen, sier Ante Giskeødegård i Momentium.

– Momentium har gjennom sitt arbeid bidratt til å løfte frem en rekke lokale talenter innenfor musikk og musikkbransjen nasjonalt og internasjonalt. Satsingen på dette feltet har vært langsiktig og omfattende. For Sparebanken Møre er det viktig at talenter fra Nordvestlandet skal ha best mulig forutsetninger for å komme opp og frem, sier leder for divisjon Personmarked i Sparebanken Møre, Elisabeth Blomvik.

– Artister fra vår region skal ha minst like gode muligheter som talenter fra andre regioner. Derfor har vi alltid lokale talenter på samme scene som verdensstjernene. Den nye samarbeidsavtalen innebærer at dette forsterkes, sier Ante Giskeødegård.

En ringvirkningsanalyse gjennomført av NTNU i Ålesund viste at et rikt kulturliv spiller en nøkkelrolle for attraktiviteten til byen og at det var en av de aller viktigste grunnene til at folk blir boende eller flytter til regionen.

– Vår jobb er å gjøre Ålesund og Sunnmøre til en bedre plass å vokse opp i, bo i, og å komme tilbake til. Jugendfest og Sommerfesten på Giske er våre kraftigste verktøy for å få til nettopp det og vi er veldig glade for at arrangementene blir tatt så godt imot av befolkningen her oppe, sier Lars Berg Giskeødegård.

– Vi vet alle at en fantastisk plass å bo også gjør det lettere å rekruttere flinke folk. Effekten av å jobbe med dette er et enda mer robust næringsliv, som igjen gir oss enda bedre kulturliv. Kulturliv, frivillighet og næringsliv som jobber sammen fungerer som en dynamo som genererer mer og mer kraft til bedre vi jobber sammen, sier Giskeødegård.

Momentiums festival- og konsertaktivitet er også viktig for frivilligheten i regionen. I 2022 betalte Momentium over 2 millioner kroner tilbake til frivillige lag og organisasjoner som bidro med dugnad på arrangementene.

– Vi leier inn idrettslag, korps, skolegrupper, foreninger og andre grupper som får betalt for jobben og dermed får verdifulle bidrag til klasseturen, Norway Cup-deltakelsen, russetiden og andre aktiviteter. For oss er dette et verdifullt element i det å bygge en levende region på Sunnmøre, sier Ante Giskeødegård.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022