Det går trått for mange forballag på Sunnmøre. Flere lag styrer mot nedrykk. Hvorfor er det slik? Indre banes Lasse Olsen og sportslig leder i Herd, Karl Oskar Fjortoft, gir deg noen av svarene.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022