27. mai 2021 vedtok kommunestyret å legge Dronning Sonjas plass, ut for salg på det åpne marked. I oktober ventes det en avgjørelse om salget.

Annonse
Villa Nellas hage

Kommunestyret vedtok samtidig i 2021 retningslinjer for hvordan salget skal gjennomføres, samt kriterier som skal legges til grunn for vurderingen av innkomne konsept/bud. Ålesund kommunale eigedom KF (ÅKE) fikk fullmakt til å håndtere salgsprosessen.

ÅKE innhentet takst og satte i gang med salgsprosessen i tråd med kommunestyrets vedtak. Eiendommen ble lagt ut til salgs på det åpne marked før sommerferien, og med frist til mandag 26. september 2022 kl. 10 med å inngi bud. Budene må inkludere et konsept for utbygging av eiendommen samt utvikling av nærområdet.
Kartet viser grensene for eiendommen som skal selges. Notenesgata 5 – Dronning Sonjas plass
(FOTO: ÅLESUND KOMMUNALE EIGEDOM KF)
Prosessen frem mot salg

Budfristen er satt til mandag 26. september 2022 kl. 10.  Konseptene blir deretter sendt til de ulike interne og eksterne parter som skal involveres i evalueringen.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022

www.xxnxx.porn hp jav sex nhat sexy redhead swallows and sucks a cock.