Uten refleks blir du nærmest usynlig for de som kjører bil. Men hele 37 prosent bruker bare refleks av og til. I tillegg dropper 5 prosent refleksen helt.

Annonse
1914 Banner 1070×240

Det viser nye tall Norstat har hentet inn for NAF.

– I mørket kan refleks være den lille faktoren som gjør at bilistene ser deg tidsnok, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

I undersøkelsen svarer 37 prosent at de bare bruker refleks av og til, mens 5 % svarer at de aldri bruker refleks. Flertallet er likevel flinke til å bruke refleks. Hele 58 prosent sier at de alltid gjør det, og kvinner er flinkere enn menn. Mens 52 prosent av mennene oppgir at de alltid bruker refleks, er tilsvarende tall for kvinner 64 prosent.

– Du bør gjøre det til en vane å alltid bruke refleks, utifra hva folk selv svarer at de gjør så mener vi andelen som kun husker på dette av og til er for høy, sier Handagard.

Unge og folk i byene dropper refleksen oftest
Unge voksne mellom 18 og 29 år er dårligst til å bruke refleks, ifølge undersøkelsen.

– Noe av forklaringen kan være at unge overvurderer hvor synlige de er i trafikken på grunn av gatelysene, og tenker at refleks verken er nødvendig eller ser bra ut, sier Handagard.

Refleksvest og reflekssele er suverent best på å gjøre deg synlig. Barn er ofte å se med disse, men det finnes mange gode alternativer. Utvalget av både refleksplagg og sekker, bager og handlenett har blitt stort. Et refleksbånd rundt armen er også en enkel og god løsning.

Andelen som bruker refleks i Oslo, er lav i forhold til resten av landet. Spesielt sammenliknet med Nord-Norge. I Oslo sier 40 prosent at de bruker refleks alltid, mens det i Nord-Norge er en andel på hele 76 prosent som sier at de bruker refleks alltid.

– Det er mange dårlig opplyste steder i byene som gjør et du likevel trenger refleksen. Og selv om det er lys langs veien, så er det vanskelig for bilførere å se deg når du ikke har refleks, sier Handagard.

Forskjell på liv og død 
En bilist som kjører med nærlys i 50-sonen, har bare to sekunder på å avverge en ulykke når sjåføren oppdager en fotgjenger uten refleks. Med refleks vil sjåføren oppdage den gående på 150 meters avstand og ha 10 sekunder til rådighet for å stoppe.

-Det kan være forskjellen på liv eller død, slår Handagard fast.

NAFs refleksråd:

  • Refleksvest eller reflekssele gir best synlighet
  • Har du en veske, sekk eller jakke du bruker hver dag – la refleksen alltid være på.
  • Bruk alltid refleks i mørketiden, også langs veier med belysning

Bakgrunn:
Landsrepresentativ undersøkelse for NAF, utført av Norstat september 2022

Kjønn Alder
TOTAL Mann Kvinne 18-29 30-39 40-49 50-59 60+
BASE 1005 505 500 193 174 166 169 303
Ja, bruker alltid refleks i mørket 58% 52% 64% 37% 53% 68% 63% 66%
Bruker av og til refleks i mørket 37% 40% 34% 52% 41% 29% 34% 32%
Nei 5% 8% 2% 10% 6% 4% 3% 3%
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

Annonse
Indre Bane 1070×240