De fleste med utviklingshemming får uføretrygd som 18-årsgave, og svært få ansettes i ordinært arbeidsliv. Andreas Bjørge (22) er blant de heldige. Han har autisme og har fått fast jobb ved McDonalds på Moa gjennom Stiftelsen HELT MED.

Annonse
Gardane langs Storfjorden

Han har fått fast jobb på McDonalds på Moa. Han har varierte  arbeidsoppgaver på kjøkkenet og restauranten.

 – Jeg føler meg heldig som får gå på jobb, og jeg trives veldig godt her. Det er fine folk og fine arbeidsoppgaver, sier Andreas.

Stiftelsen HELT MED er en ideell organisasjon registrert i Stiftelsesregisteret og Frivillighetsregisteret.

– Stiftelsen HELT MED har ingen mva-pliktige aktiviteter. Inntekter er utelukkende basert på private og offentlig tilskudd. For 2020 innebærer det midler fra Stiftelsen Dam og øremerkede midler over statsbudsjettet, via Bufdir, sier Jobbskaper i stiftelsen, Marianne Kreutz.

Stiftelsen HELT MED skal bidra til mangfold og inkludering ved at det opprettes arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming. Videre skal de bidra til at målgruppen får bistand til å bli rekruttert inn i disse jobbene og får tilstrekkelig oppfølging og opplæring, slik at arbeidsforholdene blir mest mulig vellykkede.

STORTRIVES PÅ JOBBEN: – Jeg føler meg heldig som får gå på jobb, og jeg trives veldig godt her, sier Andreas. Her sammen med sin sjef, Sverre Villanger. (FOTO: Magnus Antonsen / SunnmøreLIVE)
MARKERTE ANSETTELSE: Det ble kakespising på jobben i dag, når det skulle markeres fast ansettelse av Andreas (FOTO: Magnus Antonsen / SunnmøreLIVE)

HELT MED-modellen
Inngår sentrale avtaler med kjeder/store bedrifter (nasjonalt og på regionsnivå) og kommuner om å opprette arbeidsplasser for utviklingshemmede.

– Vi inngår deretter lokale avtaler i privat og offentlig sektor. Driver opplysningsarbeid og rekrutteringsarbeid får å nå frem til og motivere personer med utviklingshemming som kan være aktuelle arbeidstakere, sier Kreutz

Fast ansettelse
Etter fire ukers arbeidspraksis tilbys ca 80 % av arbeidstakerne fast jobb.

  • Arbeidstakerne beholder sin uføretrygd, og mottar i tillegg lønn tilsvarende 20 % av sammenlignbar tariff. Det innebærer alltid mer enn 30 kroner timen.
  • Bortsett fra spesielle lønnsbetingelser er arbeidskontraktene lik det alle de andre arbeidstakerne har. Samme plikter, samme rettigheter.
  •    HELT MED sikrer ekstern oppfølging gjennom hele yrkeslivet.

Arbeidsgiver peker ut en eller flere faddere som følger opp arbeidstakeren i HELT MED-stilling, både i arbeidspraksisen på fire uker og etter at han eller hun har fått fast ansettelse.

Stiftelsen HELT MED skal bidra til mangfold og inkludering ved at det opprettes arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming, sier Jobbskaper i Stifelsen Helt Med, Marianne Kreutz. (FOTO: Magnus Antonsen / Sunnmøre LIVE)
Annonse
Indre Bane ny februar 2022