Det er liten tvil om at stadig flere bedrifter blir utsatt for dataangrep. Nå peker eksperter på at det er de små og mellomstore bedriftene i regionen som er mest utsatt. Grunnen er at de er dårligere beskyttet og mangler nødvendig kunnskap.

Annonse
Se TV direkte

– De store bedriftene er klare over trusselbildet. I tillegg har de ressurser til å takle det på en bedre måte. Det er nødvendig at små og mellomstore bedriftene klarer å forstå hvilke konsekvenser ulike dataangrep kan ha for virksomheten deres, forklarer daglig leder i PC Support, Ståle Welle.

– I tillegg til at antall angrep øker, blir trusselaktørene flinkere, forteller Thomas Tysse Hansen, politioverbetjent for digitalt politiarbeid i Møre og Romsdal politidistrikt. Han oppfordrer alle virksomheter som blir utsatt for angrep til å opprette dialog med næringslivskontakten i politiet, Kjell Arne Hestad, eller avsnitt for digitalt politiarbeid.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet kommer til Ålesund
PC Support jobber aktivt med datasikkerhet hver dag. De ønsker å hjelpe lokalt næringsliv til å ligge i forkant. Ved å heve kompetansenivået internt i de små og mellomstore bedriftene, håper Ståle at antall angrep kan reduseres.

– 29. september arrangerer vi en konferanse i Ålesund der vi blant annet får besøk av Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Det er en nasjonal instans som jobber med store sikkerhetsutfordringer. Nå ønsker de å bidra til å tilgjengeliggjøre kunnskapen sin for resten av næringslivet, forteller han.

Konferansen er spesielt godt egnet for ledelse og styre. Derfor blir det lagt særlig vekt på å skape forståelse uten bruk av tekniske termer. Dette er et av mange aktive grep for å sette datasikkerhet på dagsordenen hos enda flere bedrifter i regionen.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022