Det er ikke så lett å velge bare én bås når man skal plassere Bent Erik Myrvoll, han er jo både kunster, håndverker, restaureringsekspert og forsker. Man får mye av alt – på én gang. Nå er han i gang med viktige restaureringsprosjekt ved to av Ålesunds mest ærverdige bygninger.  

Annonse
Se TV direkte

Etter endt videregående skole i Ålesund begynte Myrvoll å studere ved Strykejernet kunstskole og Studieatalieret i Oslo. Myrvoll er engasjert i lokalmiljøet og er en Ålesund sine mest omtalte kunstnere.

Han er blitt spesielt hyllet for konseptet «Kunstambulansen», et konsept som gav han Kultur- og oppvekstkomiteen sin kunstnerpris i 2013. Nå har han parkert ambulansen midlertidig for å fokusere på freskomaleri og utvikling av lokale pigmenter.

Myrvoll brenner mange av sine egne pigmenter fra norsk jordsmonn og han er en av nordens ledende på freskomaleri, med forskerstipend fra Lillehammer Håndverksinstitutt. I tillegg har en helt vill pigmentsamling med eksklusive pigmenter fra Italia helt tilbake til 1800-tallet. 

Freskomaleri, altså maling på våt murpuss, er en teknikk med en flere tusen år lang historie.

-Et av de eldste eksemplene vi kjenner til er drøyt 3500 år gammelt og befinner seg i dagens Syria. Teknikken har blitt brukt i antikkens Hellas, Romerriket, i India og på Sri Lanka. En av kunsthistoriens mest dyktigste fresko-malere var Giotto di Bondone, sier Bent Erik Myrvoll.

Bent Erik Myrvoll er en av få kunstnere og håndverkere som har tatt med seg disse teknikkene inn i vår tid. Gjennom tre år har Myrvoll jobbet med å fremstille kalkpuss og fargepigmenter, utelukkende basert på norske råvarer. Han har kunstfaglig utdanning både fra Norge og Sverige i bagasjen.

Bent Erik Myrvoll har gjennom alt dette opparbeidet seg en ganske unik og ettertraktet kompetanse. Han har undervist i freskomaleri på Kunsthøgskolen i Bergen og holdt foredrag på Arkitekthøgskolen i Oslo om de uendelige mulighetene og kvalitetene som ligger i farget murpuss. 

– Jeg vil belyse gjennom praktisk forskning hvor vakker en fargeflate kan være når alt stemmer overens og er i harmoni med hverandre. 

Bent Erik har vandra i fjellheimen, samla inn jordsmonn og mineral, og bearbeidd disse til glødende fargepigment. Pigmenta blir brukt til maleri der en tusen år gammel teknikk blir brukt (FOTO: Magnus Antonsen / SunnmøreLIVE)

-Jeg henter ut fargepigmenter fra norsk natur. Fargepigmenta er med det kortreiste og bærekraftige. Maleria blir evigvarende. Teknikkene er kjent fra antikken, og som vi kjenner fra utgravinger i Pompeii, sier Myrvoll

Kalkmaleri og murale arbeider med lokalt tilslag
Bent Erik vil med en kunstners øyne og en håndverkers hånd skape kunsthåndverk fra hjertet.

-Med kunstnerens blikk vil jeg samle og kartlegge de norske fargene og mineralske råvarer vi har rundt oss. Deretter vil håndverkeren i meg ta dette videre i praktisk forskning der lek og utprøving av materialene blir det viktigste, sier Myrvoll.              

Rønnebergbua
I disse dager står Bent Erik Myrvoll i fargelaben sin på Aggregat og blander murpuss til Rønnebergbua. Fargen må jo sitte rett på dette historiske bygget.

-Til dette prosjektet bruker jeg også pigment som jeg selv har vunnet ut fra norsk jordsmonn. Norsk, kortreist og bærekraftig, sier Bent Erik Myrvoll.

Bent Erik Myrvoll blander murpuss til Rønnebergbua. Målet er å finne den riktige fargen i forhold til huset, lyset, steinen og været (FOTO: Magnus Antonsen / SunnmøreLIVE)
Det legges på nye fuger på hele Rønnebergbua. Bent Erik har blandet fargen, mens murere står for utførelsen (FOTO: Magnus Antonsen / SunnmøreLIVE)

Løvenvold Kino
På oppdrag av nye eiere av Løvenvold Kino, skal Bent Erik kartlegge skadene på blandt annet et større freskomaleri som befinner seg i hovedsalen i den ærverdige bygget.

Bent Erik. Myrvoll kartlegge skadene på blandt annet et større freskomaleri som befinner seg i hovedsalen i den ærverdige bygget til gamle Løvenvold Kino (FOTO: Magnus Antonsen / SunnmøreLIVE)
Et større freskomaleri befinner seg i hovedsalen på gamle Løvenvold Kino. Dette har Bent Erik nå fått i oppgave å kartlegge de omfattende vannskadene dette veggmaleriet har fått (FOTO: Magnus Antonsen / SunnmøreIVE)
Annonse
Indre Bane ny februar 2022