Gunder Aspehjell kjøpte et hus i Dalsbygda, fraktet det ut til Ospahjellneset og satt opp huset på tomta. Låven ble plukket ned i Liabygda og fraktet på samme måte. Like ved ligger den utilgjengelige «pengehola» der Olav den hellige skal ha gjemt unna penger under flukten inn Storfjorden, bli med til Ospahjellen.

Annonse
Se TV direkte

Her kan du se tidligere program fra «Gardane langs Storfjorden»

Annonse
Indre Bane ny februar 2022