Ytste Skotet er en fjellgard i Storfjorden med bygninger fra midten av 1800 – tallet og historie tilbake til vikingtida. I dag er det Sunnmøre museum som har ansvaret for driften, men det er foreningen Storfjordens Venner som eier gården.

Annonse
Se TV direkte

Her kan du se tidligere program fra «Gardane langs Storfjorden»

Annonse
Indre Bane ny februar 2022