Borgund ligger i dagens Ålesund, og var nesten en storby å regne på 1100-tallet. Funn fra stedet viser at det har vært minst tre kirker her, blant annet en Margareta-kirke, og en Peters-kirke. Rester etter den siste eksisterer som østfløyen i Borgund kirke.  

Annonse
Indre Bane ny februar 2022