En delegasjon med politikere i Ålesund fikk en prøvetur med buss for å se hvordan busstraseen ville forløpe seg ved en eventuell gateterminal i Keiser Wilhelms gate.

Annonse
Se TV direkte

-De trafikale problemer kommer tydelig frem i filmen, dette viser at man kanskje burde revudere plasseringen av gateterminalen, sier Andrew Taylor i Industri- og næringspartiet i Ålesund.  Vi er ihvertfall bekymret for hvordan det vil gå for trafikkavvikling, trafikksikkerhet og miljø. Samtidig er vi bekymret for næringsdrivende og beboere i Keiser Wilhelms gate, sier Taylor.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022