Coronaår blei rekordår

0

Nedstenginga i mars baud på utfordringar for dei fleste, og fleire serveringssted har stengt dørene for godt. Anne Birte Hanken frå Jacu har levd gründerlivet i fleire år, og er vand med at det ikkje alltid er enkelt. Når dei vanlege kundane deira ikkje kunne kjøpe inn kaffe til sine kafear, blei ho nødt til å tenke nytt. Og 2020 enda med å gå over all forventning.

Annonse
DEL