De vokste opp på gårdene på Smoge for 60-70 år siden. I dag bruker de mye av fritiden på å vedlikeholde gårdene og forteller gjerne historer om hardt arbeid i et livsfarlig terreng.

Annonse
Se TV direkte

Her kan du se tidligere program fra «Gardane langs Storfjorden»

Annonse
Indre Bane ny februar 2022