Midt i Romsdalsfjorden ligger Veøy. Navnet betyr den hellige øya, og her finnes blant annet de eldste påviste kristne gravene i Norge. Ikke bare er øya som en reise i tid, men også en historisk viktig plass. Det var blant annet her Håkon Herdebrei, konge av Norge, døde i et sjøslag mot Erling Skakke. Og funn både på øya, og i sjøen rundt forteller oss at dette har vært et viktig stoppested på veien mot Nidaros.  

Annonse
Indre Bane ny februar 2022