I alt 19 personar har søkt på dei ulike leiarstillingane i den nye kommunen.

Annonse
Se TV direkte

Det har i denne omgangen vore lyst ut tre stillingar til nye Haram kommune. Desse er stabssjef, kommunalsjef for livsløp og kommunalsjef for eigedom og tekniske tenester. Søknadsfrista for dei ulike stillingane var 5. mars.

Totalt var det 19 personar som søkte til dei ulike stillingane, nokre av dei søkte på fleire stillingar. 12 av søkarane var til stabssjefstillinga, 7 til kommunalsjef livsløp og 3 til kommunalsjef eigedom og tekniske tenester, skriv Ålesund kommune.no

Påtroppande kommunedirektør Anders Norvald Hammer er positiv til resultatet av prosessen så langt.

Anders Norvald Hammer vert kommunedirektør for Haram kommune frå 01.01.24
Foto: Jon Åge Giske Andersen

Stillinga som kommunalsjef eigedom og tekniske tenester  har også godt kvalifiserte søkarar når søknadsfristen gikk ut, men da det kun var 3 søkarar har ein valt å forlenge denne fristen til 21. mars for å sikre nok utval dersom nokon av kandidatane fell frå. Søkarlista knytt til denne utlysinga vert derfor gitt ut i samband med den nye frista.

Desse har søkt

Offentleg søkarliste Livsløp

Nr
Namn
Stilling
Bustad
1 Stroe, Violeta Livia (35) K Project controller 6270 Brattvåg
2 Bazyuta, Elena (36) K Kontaktlærar, faglærar 6272 HILDRE
3 Hearn, Joanna (29) K Avdelingsleiar Bu- og Habilitering 6084 LARSNES
4 Hatlelid, Frode Bøe (45) M Konstituert Kommunalsjef helse- og omsorg 6010 ÅLESUND
5 Aase, Irene Kalstad (53) K Leder for utleige og stønad Ålesund kommunale eigedom KF 6017 Ålesund,
6 Walderhaug, Nancy (48) K Avdelingsleder 6017 Ålesund
7 Aasen, Tor Arne (43) M Rektor Ulstein ungdomsskule 6065 ULSTEINVIK
Kjønnsfordeling
K 5
M 2
Ukjent 0
Total 7

Offentleg søkarliste Stabssjef

Nr
Namn
Stilling
Bustad
1 Stroe, Violeta Livia (35) K Project controller 6270 Brattvåg
2 Olsvik, Anne-Marthe Valaas (37) K Daglig leder 6019 ÅLESUND
3 Hellandsvik, Endre (49) M Verksemdsleiar/rektor, Brattvåg ungdomsskule 6272 HILDRE
4 Austnes, Cine Finstad (55) K Lærer Haramsøy barne- og ungdomsskole 6290 Haramsøy
5 Hatlelid, Frode Bøe (45) M Konstituert Kommunalsjef helse- og omsorg 6010 ÅLESUND
6 Ingen offentleg innsynsrett, M ***** **** *****,
7 Aase, Irene Kalstad (53) K Leder for utleige og stønad Ålesund kommunale eigedom KF 6017 Ålesund
8 Stråmyr, Kristian (29) M Stabsleder for service- og støttetjenester 8064 RØST
9 Ingen offentleg innsynsrett, K ***** **** *****,
10 Sortevik, Petter (52) M Senior rådgjevar 6017 Ålesund
11 Thormodsæter, Jan (55) M Dagleg leiar og seniorrådgivar 6065 ULSTEINVIK
12 Gidske, Jan Roar (44) M Politiadvokat – fung. Gruppeleder FSI påtale 6050 Valderøya
Kjønnsfordeling
K 5
M 7
Ukjent 0
Total 12
Annonse
Indre Bane ny februar 2022