Bokostnadene i kommunen har steget med hele 8 prosent fra 2021 til 2022. Du vil kanskje bli overrasket over hvor det er dyrest å bo i distriktet.

Annonse
Se TV direkte

– Nå må kommunene passe på utgiftsnivået så ikke husholdningene får det enda verre, sier Are Opdahl fra forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Det er store forskjeller mellom kommunene i hva det koster å bo. I Møre og Romsdal er Giske den dyreste kommunen foran Sula og Ålesund. Fjord er den billigste kommunen i Møre og Romsdal å bo i. 20.000 kroner skiller den dyreste og billigste kommunen i fylket. Dette viser ferske tall fra den årlige Bokostnadsindeksen fra forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Du kan sjekke og sammenligne din kommune her: www.huseierne.no/bokostnad

Mye dyrere å bo

I Giske har bokostnadene steget 8 prosent på et år. Det betyr at det i snitt er 9.300 kroner dyrere for innbyggerne i Giske å bo der. Det er forskjeller i fylket, Sula og Volda har økninger over 10.000 kroner årlig.

– Dette er svært høye tall. Husholdningenes økonomi er under sterk press på grunn av økte renter, strømpriser, økte kommunale avgifter, vedlikehold og generell prisoppgang. Vi frykter for husholdningenes økonomi i månedene og årene fremover, sier Are Opdahl, distriktsleder i Møre og Romsdal for Huseierne.

Huseiernes bokostnadsindeks inkluderer:

  • Eiendomsskatt
  • Kommunale gebyrer
  • Energikostnader
  • Rentekostnader
  • Forsikring
  • Vedlikeholdskostnader

Ber politikerne bremse kostnadsveksten

Det er økte kommunale avgifter som først og fremst bidrar til økningene rundet i Møre og Romsdal.

Også neste år fortsetter bokostnadene å stige. I 2023 øker de med 16 prosent på landsbasis, ifølge prognosene i Huseiernes Bokostnadsindeks.

– Den norske boligmodellen hvor folk flest får mulighet til å eie sitt eget hjem bidrar til mindre forskjeller og bedre formuesfordeling. Det vil true den norske boligmodellen dersom den drastiske økningen i kostnadene for å eie og ta vare på egen bolig fortsetter, sier Are Opdahl i Huseierne.

Han har en oppfordring til lokalpolitikere i Møre og Romsdal:

– Politikerne må sørge for å dempe kostnadsveksten for fortsatt å gjøre det mulig for husholdninger med ordinær økonomi å kjøpe, eie og ta vare på hjemmet sitt, sier Are Opdahl.

Han mener lokalpolitikerne blant annet må sørge for at det er effektivitet i kommunal drift, slik at de kommunale avgiftene ikke bidrar til ytterligere forverring av husholdningenes hverdag.

Ønsker avgiftsfritak

Dette er femte år på rad at Huseierne legger frem Bokostnadsindeksen som viser hvor mye det koster å eie og bo i sin egen bolig. Fra 2017 har bokostnadene økt sammenhengende.

– Når det blir så dyrt å eie og bo i sin egen bolig, er vi redde for at husholdningene ser seg nødt til å knipe inn på vedlikeholdet av boligene sine. Samtidig er det behov for energieffektiviseringstiltak i boligene våre for å spare strøm. Huseierne mener det vil være lønnsomt for samfunnet å stimulere til energieffektivisering.

Distriktslederen mener det vil være lønnsomt for samfunnet å stimulere til energieffektivisering. Huseierne har foreslått at innkjøp av isolasjonsmateriale, vinduer og dører fritas for merverdiavgift i en tidsbegrenset periode.

Så mye koster det å bo i kommunene i Møre og Romsdal:

Kommune 2021 (kr) 2022 (kr) Endring 2021-2022
Giske 117 083 126 460 8 %
Sula 114 518 124 790 9 %
Ålesund 114 225 124 100 9 %
Molde 114 197 123 897 8 %
Kristiansund 112 816 121 116 7 %
Volda 108 325 120 296 11 %
Averøy 109 477 117 954 8 %
Tingvoll 111 710 117 540 5 %
Hustadvika 109 742 116 652 6 %
Sykkylven 108 495 115 132 6 %
Gjemnes 111 410 115 040 3 %
Rauma 107 553 114 443 6 %
Stranda 110 739 113 474 2 %
Smøla 107 347 113 390 6 %
Surnadal 106 605 113 139 6 %
Ulstein 106 972 112 838 5 %
Hareid 109 343 112 713 3 %
Ørsta 106 474 112 485 6 %
Aukra 105 213 111 972 6 %
Sunndal 104 060 110 708 6 %
Vestnes 105 096 110 179 5 %
Herøy (MR) 103 279 108 828 5 %
Sande 102 653 108 034 5 %
Vanylven 100 949 105 871 5 %
Aure 99 327 105 296 6 %
Fjord 98 891 104 738 6 %

Bokostnadene er beregnet for en vanlig enebolig på 120m2, og omfatter, eiendomsskatt, kommunale gebyrer, energikostnader, rentekostnader, forsikring og vedlikeholdskostnader.

Kilde: Huseiernes bokostnadsindeks 2022. Tallene fra SSB, Finans Norge, Nordpool, Norges Bank og NVE. Beregningene utført av Samfunnsøkonomisk analyse for Huseierne.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022