Møre og Romsdal fylke har samlet kollektivtilbudet under et felles merkenavn.

Annonse
Se TV direkte

Buss-, båt- og fergetrafikken i fylket samles nå under det felles merkenavnet FRAM samferdsel. Det skal gjøre det enklere for folk å reise kollktivt.

– Ny grafisk profil er allerede på plass og med nytt navn tar vi enda et skritt i retning av å gjøre kollektivtilbudet tydligere og samlende. Vi har stor tro på at Fram er et godt navn for at Møre og Romsdal fylkeskommune skal lykkes med utviklingen av kollektivtrafikken i fylket, sier samferdselssjef Arild Fuglseth.

Folk skal fram

Flere interessentgrupper har deltatt i arbeidsverksteder for å gi innspill og forslag til nytt navn. Tilbakemeldingene fra de forskjellige gruppene har vært at de ønsker et kort og enkelt navn som kan bidra til å bygge kjennskap til kollektivtrafikken i Møre og Romsdal.

– Fram beskriver veldig godt det kollektivtrafikken i fylket skal drive med, nemlig å frakte folk fram i fylket. Fram er et navn med sterke historiske element og er med på å tydeleggjøre målet for kollektivsatsingen i fylket, nemlig at vi ønsker å gjøre det enklere og mer attraktivt for folk å komme seg fram i trafikken, seier Fuglseth.

Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som står bak den nye merkevaren Fram og som fortsatt vil være ansvarlig for å planlegge, samordne og bestille kollektivtrafikken i fylket.

– Fram i fylkeskommunen skal stå for tilbudet, mens ulike operatører skal føre de ulike framkomstmidlene. Etter hvert som nye kontrakter blir konkurranseutsatt så overtar vi markeds- og informasjonsansvaret og da har vi tro på at merkevaren Fram vil tydeleggjøre tilbudet overfor de reisende, sier Fuglseth.

Felles grafisk profil

Buss-, ferje- og hurtigbåttilbudet vil innen få år få lik grafisk profil som den som allerede er tatt i bruk i busskontrakten på Nordmøre.

– På sikt vil de reisende oppleve det de møter i store byer som Oslo, Bergen og Trondheim. Her har de samlet kollektivtrafikken i Ruter, Skyss og AtB, noe som gjør kollektivhverdagen enklere for de reisende, avsluttar Fuglseth.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022