Både Knut Flakk og Roger Hofseth ønsker å kjøpe Dronning Sonjas plass. Den tredje interessenten er Apartment Invest som står bak bla Bjørvika Apartments. De har alle utarbeidet forskjellige konsept for tomten.

Annonse
Villa Nellas hage

Flakk

-De har utformet et volum og uttrykk som forener arkitektur, landskap og lokalsamfunn. De har hentet inspirasjon fra byer som Paris og Venezia for å skape møteplasser som forsterker menneskenes relasjon til byen og inviterer til aktivitet og rekreasjon, heter det i beskrivelsen av prosjektet som er utarbeidet av LundHagem+Atelier Oslo.

Illustrasjon: LundHagem+Atelier Oslo

Ved utviklingen av konseptet for nye Droning Sonjas plass har vi lagt vekt på:
Skape et konsept som kan bidra til å transformere hele østsiden av Brosundet til et levende område for hele byens befolkning.

Illustrasjon: LundHagem+Atelier Oslo

Skape en inviterende og trinnfri promenade langs hele Brosundet for å gjøre hele vannkanten allment tilgjengelig. Ved å bearbeide kaifronten skaper vi en sømløs forbindelse
mellom vann og land gjennom trapper og et stort amfi fra plassen ned mot Brosundet.

Illustrasjon: LundHagem+Atelier Oslo

Fremheve potensialet for Brosundpromenaden som helhet ved å skape en sammenhengende grønn forbindelse fra Hellebroa til Skateflukaia hvor ulike aktiviteter kan innpasses med tilbud på tvers av aldersgrupper. Bedre utnyttelse av areal under bakken som kan huse flere funksjoner enn bare parkering som eksempelvis et galleri.

Illustrasjon: LundHagem+Atelier Oslo

Her kan du se Hofseths planer for Dronning Sonjas plass.

Her kan du se planen om leilighetshotel på Dronning Sonjas plass

Annonse
Indre Bane ny februar 2022

www.xxnxx.porn hp jav sex nhat sexy redhead swallows and sucks a cock.