Både Roger Hofseth og Knut Flakk ønsker å kjøpe Dronning Sonjas plass. Den tredje interessenten er Apartment Invest som står bak bla Bjørvika Apartments. De har alle utarbeidet forskjellige konsept for tomten.

Annonse
Gardane sesong 3 torsdager

Hofseth

Akkurat som den tradisjonelle «sjøboden» i Ålesund, er Dronning Sonjas Havn et prosjekt som ikke bare skal ligge ved Ålesunds sjøkant, men også lages for sjøkanten, og derfor være avhengig av den. Fra fortid til fremtid. Fra byen til havet heter det i konseptbeskrivelsen fra Hofseth, utarbeidet av Skalér Arkitektkontor og Maksymilian Sawicki Arkitektur. De ser bla. for seg offentlig sjøbad, nytt fisketorg og mathall.

Illustrasjon: Skalér Arkitektkontor og Maksymilian Sawicki Arkitektur

Fra Dronning Sonjas plass til Dronning Sonjas Havn. Dronning Sonjas Havn blir et bærekraftig, attraktivt, aktivt og publikumsvennlig sted i hjertet av byen. Ute så vel som inne. Dette nye tilskuddet til Ålesunds gater vil åpne opp Brosundet og koble nord og
sør sammen på en unik måte.4

Illustrasjon: Skalér Arkitektkontor og Maksymilian Sawicki Arkitektur

Prosjektet bør ta hensyn til, og respektere den urbane konteksten og kystkulturen kanalen representerer. Bygget i seg selv bør utformes slik at det ikke skjuler utsiktsaksene og bør understreke kontinuiteten i kanalen. Notenesparken må forlenges og kobles inn i prosjektet.

Illustrasjon: Skalér Arkitektkontor og Maksymilian Sawicki Arkitektur

Det bør ivareta publikums ønsker og krav, og fylle det funksjonelle gapet i byen. Blandet bruk, menneskelig skala og offentlige funksjoner bør fungere overalt på gateplan. Et bredt utendørsprogram bør være en integrert del av prosjektet. Bygningens transparente struktur bør være innbydende, og åpen for publikum.

Illustrasjon: Skalér Arkitektkontor og Maksymilian Sawicki Arkitektur

Vi tror den nye Dronning Sonjas Havn representerer Ålesunds ambisjoner og behov. Fri tilgang til bygningen er gitt sammen med universell utforming. En klar fordeling mellom kontor og det offentlige byrom vil gi liv til stedet. På kveldstid inviteres det til aktivitet. Inne som ute. Den sosiale faktoren bør spille en stor rolle i å skape gode samfunnstiltak
på Dronning Sonjas Havn.

Illustrasjon: Skalér Arkitektkontor og Maksymilian Sawicki Arkitektur

De øverste etasjene fra 2 til 6 er planlagt for kontorlandskap. Toppetasjene er offentlige «hager» og en utvidelse av Notenesparken med skybar og grønt tak tilgjengelig for publikum.

Her kan du se hva Flakk vil gjøre med Dronning Sonjas plass.

Her kan du se hvordan Apartment Invest vil bygge leilighetshotell på Dronning Sonjas plass

Annonse
Indre Bane ny februar 2022

www.xxnxx.porn hp jav sex nhat sexy redhead swallows and sucks a cock.