I Norge i dag er det registrert omlag 20000 mennesker med ei utviklingshemming som mottek uføretrygd. Joakim er ein av dei. No har han derimot fått seg jobb. Gjennom prosjektet Helt Med er han ansatt i NAV Ålesund, og gler seg kvar dag til å gå på jobb. 

Annonse
Indre Bane ny februar 2022