Produksjonen i Norge skal reduseres med inntil 150 årsverk. Dette kommer i tillegg til en kapasitetsreduksjon på 80 årsverk som ble gjennomført fra september i fjor. I tillegg vil støttefunksjoner og hovedkontoret bli redusert med opptil 40 årsverk. I Asia vil produksjonskapasiteten reduseres gjennom nedbemanninger av til sammen rundt 700 årsverk.

Annonse
Jobbpartner toppbanner

Ekornes tilpasser produksjonskapasiteten i hele konsernet og planlegger reduksjoner i arbeidsstyrken som tar organisasjonen tilbake til nivået før pandemien, opplyser møbelgiganten.

Mens etterspørselen etter møbler økte betydelig under Covid-19-pandemien fra 2020 og inn i 2022, er etterspørselen nå på vei tilbake til nivået før pandemien. Kombinert med en generell nedgang i den globale økonomien har dette en negativ innvirkning på Ekornes sin salgs- og ordreutvikling. Samtidig legger økte kostnader press på marginene, spesielt råvarer og transport, noe som påvirker konsernets inntjening negativt i fjerde kvartal 2022 og inn i 2023.

– Ekornes har en lang tradisjon for å møte svingninger i markedet. Vi har gjort det tidligere og gjør det nå igjen å opprettholde konkurransekraften til selskapet, sier Ola Arne Ramstad, produksjonsdirektør i Ekornes.

I Asia vil Ekornes samle produksjonen i Thailand og avvikle aktivitetene i Vietnam. I tillegg vil produksjonskapasiteten reduseres gjennom nedbemanninger av til sammen rundt 700 årsverk. Ekornes har foretatt betydelige investeringer i produksjonsanlegget i Thailand for å samle all virksomhet i Asia på ett sted. Denne prosessen vil bli fullført i løpet av første kvartal 2023.

Konstituert konsernsjef og finansdirektør Fredrik Ødegård Nilsen

– Markedsforholdene har endret seg og vi ser nå en normalisering av etterspørselen mot pre-Covid nivåer. Som følge av dette er vi nødt til å tilpasse produksjonskapasiteten, samt iverksette tiltak for å redusere kostnader og bedre lønnsomheten for å opprettholde langsiktig konkurransekraft. For å lykkes med å ivareta våre kunder, partnere og ansatte på lang sikt er vi avhengige av å være kostnadseffektive og konkurransedyktig, sier konstituert konsernsjef og finansdirektør Fredrik Ødegård Nilsen.

Effektene av organisasjonstilpasningene i Norge, omorganiseringen av aktivitetene i Asia og andre initiativ er forventet å få effekt fra andre halvdel av 2023.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022

www.xxnxx.porn hp jav sex nhat sexy redhead swallows and sucks a cock.