På Kvernes ligger en av Norges mest besøkte stavkirke, og har vært et religiøst samlingssted på Nordmøre siden førkristen tid.

Annonse
Gardane langs Storfjorden

Den gamle stavkirka var trodd å være bygd på 1300 tallet, men i 2020 ble den datert til ca. 1630. Og er med det den eneste stavkirken i Norge bygget etter middelalderen.  Her blir vi med på en pilegrimsvandring på en gammel kirkesti over fjellet fra Bådalen til Kvernes.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022