Barneskolene i Ålesund kommune får nå tildelt 20-30.000 kroner hver som de skal bruke på leker for barna.

Annonse
Gardane langs Storfjorden

Det var ildsjel og undervisningsinspektør ved Spjelkavik barneskole, Stig Johansen som tok initiativ for prosjektet og søkte sammen med folkehelsekoordinator i Ålesund kommune, Kathrin Kobbevik om støtte fra Gjensidige-stiftelsen.

I midten av desember fikk de svar og Gjensidige-stiftelsen gir nå til sammen 300.000 kroner, fordelt på hver barneskole i Ålesund kommune der de får mellom 20-30.000 kroner hver. Skolene skal nå i januar bruke pengene på leker som ungene skal ta i bruk i skolegården. Noen av pengene skal også gå til opplæring for nabokommunene angående samme prosjekt.

Bakgrunnen for prosjektet er å få barneskoleelevene i aktivitet og skape sosialisering gjennom lek og moro i friminuttene.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022