I flere land blir kristne presset til å flykte fra sine hjem som en bevisst strategi fra forfølgerne. Hensikten er å utrydde kristen tro og praksis. Solidaritet til denne gruppen markeres i disse dager med fakkeltog over hele landet. Flere hundre møtte da det ble arrangert en markering i Ålesunds bygater.

Annonse
Se TV direkte

I 76 % av landene på World Watch List rapporterer kristne at de blir fordrevet fra sine hjem på grunn av deres religiøse identitet, enten som den eneste eller som medvirkende faktor.

Dette gjelder blant annet land som Nigeria, Afghanistan, Iran og Burkina Faso.

-I år vil vi gå i fakkeltog for dem som må forlate sine hjem på grunn av sin tro. I fakkeltog over hele landet vil vi løfte fram deres situasjon og be for dem, sier leder i sier Linda Askeland i organisasjonen Åpne Dører.

I verden i dag blir over 360 millioner kristne diskriminert eller forfulgt for sin tro. Når kristne forfølges, brytes menneskerettighetene, og da særlig retten til trosfrihet. Likevel ser vi at den undertrykkelsen kristne utsettes for av myndigheter, religiøse grupper og sosiale nettverk ofte forblir oversett. I de områdene kristne blir forfulgt diskrimineres ofte også andre minoriteter.

Fakkeltog over hele landet
I 2007 ble det første fakkeltoget for forfulgte kristne arrangert i Oslo, og i 2010 ble det også gjennomført fakkeltog i Bergen. I 2019 ble det arrangert fakkeltog i Bergen, Oslo, Arendal, Øystese, Trondheim, Stavanger, Stokmarknes, Råde, Kristiansand, Lakselv, Tana og Ålesund.

-Hittil i år har 23 byer bestemt seg for å arrangere fakkeltog. Vi håper at enda flere tettsteder og byer hiver seg på og blir med, sier Linda Askeland.

Flere hundre var med å gikk i tog gjennom Ålesunds bygater onsdags kveld

Stort oppmøte i Ålesund
Flere hundre møtte til markeringen i Ålesund onsdag kveld. Det hele startet med appeller ved paviljongen i gågata. Deretter ble hundrevis av fakler tent, før man dannet et langt fakkeltog gjennom byens gater. Ruta gikk fra Kongens gate til Ålesund kirke, hvor det var satt opp et program med musikkinnslag, appeller og bønn.

Nikoletta Synnes og sønnen Lukas var med på markeringen. -Synes dette er en veldig viktig sak. Fint å se så mange som stiller opp i solidaritet. (FOTO: Magnus Antonsen / SunnmøreLIVE)

Målet med et fakkeltog i solidaritet med forfulgte kristne er gjennom en aktiv handling.

-Gjennom forbønn og informasjon ønsker vi å bidra til at flere i Norge engasjerer seg for sine forfulgte trossøsken, sier Helge Åkernes som er lokal arrangør for Ålesund.

Helge Åkernes er lokal arrangør for markeringen i Ålesund. Han var veldig glad for at så mange hadde tatt turen denne onsdagskvelden (FOTO: Magnus Antonsen / Sunnmøre LIVE)
Ole Andreas Høyberg underholdt med musikk både i gågata og i markeringen ved Ålesund Kirke (FOTO: Magnus Antonsen / SunnmøreLIVE)

Fakkeltog er en synlig, offentlig markering som blir lagt merke til lokalt og nasjonalt. I forkant av fakkeltoget blir det utarbeidet et opprop som overleveres til myndighetene.

-Målet med oppropet er å oppfordre norske politikere og utenrikstjenesten til i større grad å sette trosfrihet og forfølgelse av kristne og andre trosminoriteter på dagsordenen.

Jo flere som er med, jo flere steder som arrangerer fakkeltog – jo tydeligere blir budskapet: Forfølgelse av kristne og andre trosminoriteter angår oss. Støtte og solidaritet til forfulgte er noe vi som kristne fra ulike menigheter og kirker kan stå sammen om. Vårt ønske er at fakkeltogene er felleskirkelige arrangementer, der ledere og medlemmer med forskjellig kirketilhørighet og bakgrunn kan gå ved siden av hverandre. Det gir et tydelig signal, både i hver enkelt by og overfor norske politikere sentralt, om at forfølgelse av kristne angår oss alle, sier Åkernes

Annonse
Indre Bane ny februar 2022