Fra fredag 1. juli kan syv ferjestrekninger i Møre og Romsdal bli gratis. Fylkesutvalget skal behandle saken mandag 27. juni.  Fylkeskommunedirektøren foreslår at  strekningene blir gratis fra 1. juli, og forutsetter at Staten fullfinansierer bortfallet av inntekter. Han ber også om at økte kostnader som følge av behov for økt kapasitet blir kompensert av Staten.

 • Arasvika-Hennset
 • Molde-Sekken
 • Småge-Orta-Finnøya-Sandøya-Ona
 • Festøya-Hundeidvika
 • Sæbø-Leknes
 • Standal-Trandal-Sæbø-Skår-Valderøya-Store Kalvøy
 • Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya (PS: Reiser mellom Åram og Larsnes vil ikke være gratis)
Annonse
Fotballhøydepunkt

Budsjetterte inntekter på de syv strekningene er for 2022 på 13,8 millioner kroner.

Bakgrunnen for innføringen av gratis fergereiser er at regjeringen vil legge til rette for bosetting og utvikling langs kysten. De ønsker en ordning med gratis ferge til øyer og på ruter med lite trafikk, det vil si ruter med færre enn 100.000 reisende per år.

I revidert nasjonalbudsjett ble det økte bevilgninger til gratis ferger, og det er til sammen avsatt 89 millioner kroner for at en rekke fergestrekninger rundt om i Norge skal bli gratis i 2022.

Fylkeskommunedirektøren er positiv til gratis ferge, men lister opp flere mulige konsekvenser som vil bli fulgt nøye:

 • Lokalreiser og fritidsreiser vil øke i omfang
 • Flere tar med seg bil/bobil når de reiser
 • Generelt sett, men spesielt i ferie/høgtider med høy trafikk, øker faren for gjenstående  biler på kai
 • Næringstrafikk kan i større grad oppleve å måtte vente til neste avgang
 • Kapasitetsutfordringae på kai og om bord
 • Kapasitetsutfordringer på veg på steder med dårlig framkomst eller ikke tilrettelagt for høy trafikk

-Fylkeskommunedirektøren presiserer at det ikke finnes økonomisk handlingsrom til å øke produksjonen i inneværende budsjett, går det fram av pressemelding.

Annonse
Sykt godt ny februar 2022

www.xxnxx.porn hp jav sex nhat sexy redhead swallows and sucks a cock.