Tallet på passasjerer på den største bussruta i Ålesund har mer enn dobla seg etter at det blei innført bompenger og gratis buss i området. 

Annonse
Leserinnlegg/ytringer

På strekninga mellom Moa og bysentrum er økninga på hele på 127 prosent. Også på de andre bussrutene er det en tydelig økning.

Her ser du området som du kan ta gratis buss: Gamle Ålesund, Sula, Giske og fra Digerneset til Ålesund.

Noe av økninga skyldes lave passasjertall under pandemien, men gratisbuss blir likevel oppgitt som hovedårsak til økninga i transportselskapet FRAM sin analyse.

Se vår reportasje om busstilbudet i Ålesund her:

Annonse
Indre Bane ny februar 2022