De tre glade guttene i Storfjordens Venner skal ta oss med på flere gårder langs Storfjorden i sommer. De har tre vidt forskjellige forklaringer på hvorfor de er så engasjert i Storfjorden.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022