Etter flere dager i forhandlinger er valgvinnerne i Ålesund enig om hvem som blir byens ordfører de neste fire årene.

Annonse
Se TV direkte

Ordfører – Håkon Lykkebø Strand, Frp
Varaordfører – Monica Molvær, Høyre

-Jeg vil takke Høyre og Ålesundlista for gode og konstruktive samtaler med mye samarbeidsvilje. Innbyggerne kommer til å merke at det har blitt et skifte i kommunen. En av de viktige sakene for Frp har vært å få gjennomslag for at det skal bli reduksjon i eiendomsskatten og nei til bypakke 2, sier Håkon Lykkebø Strand.

-Vi har brukt mest tid på å utforme en bred politisk plattform som skal danne grunnlaget for en ny kurs for Ålesund. For Høyre har det vært spesielt viktig å forhindre byggestopp i kommunen, få ned saksbehandlingstiden og satse på lavterskeltilbud for rus og psykisk helse, sier Monica Molvær.

-Vi er veldig glad for at vi fant sammen, og for Ålesundlista har det vært viktig å få gjennom flere sykehjemsplasser og at vi skal ta en ny vurdering på gateterminalen i Keiser Wilhelmsgate, sier Hans Kjetil Knutsen.

-Den politiske plattformen sier mye, og de politiske hovedpunktene er tydelige på at Ålesund skal være en JA-kommune for folk og næringsliv, med trygg økonomisk styring, der valgfrihet for innbyggerne står i særstilling, og at det er kjerneoppgavene til kommunen som skal prioriteres først, sier påtroppende ordfører Håkon Lykkebø Strand.

Planutvalg
Leder – Ålesundlista

Teknisk
Leder – Høyre

Oppvekst
Leder – Frp

Helse
Leder – Høyre

Annonse
Indre Bane ny februar 2022