Roy Reite (1965) er CEO i Salmar Aker Ocean AS. Han har erfaring fra sjømatselskapet Fjordlaks AS fra 2019-2022. Før det var Reite, gjennom 20 år, en sentral leder i Aker Yards AS og konsernsjef i det som nå er skipsvertsgruppen Vard Group AS. Reite er styreleder i datterselskap i SalMar Aker Ocean konsernet og styremedlem i Gaia Salmon Holding AS.

Annonse
Se TV direkte

Han var nestleder i styret i Sparebanken Møre fra 2008-2019, og var før dette styremedlem i flere år. Reite er utdannet sivilingeniør fra NTNU. Han er bosatt i Ålesund kommune.

Valgkomiteen har i sin innstilling lagt særlig vekt på den erfaringen Roy Reite har fra maritim industri og kjennskapen han har til næringene her i regionen. Slik erfaring er viktig for banken.

Langøy går ut på makstid

Reite overtar vervet etter Leif Arne Langøy som har vært styreleder i Sparebanken Møre de siste 12 årene, og kan ifølge bankens retningslinjer ikke gjenvelges. Langøy var også styreleder i banken i perioden fra 1998 til 2003.

Det nye styret i Sparebanken Møre

I tillegg til den nye styrelederen er dette Sparebanken Møres styre:

Kåre Øyvind Vassdal (1981) er nyvalgt nestleder, men har vært styremedlem siden 2020. Han er konsernsjef i Brunvoll og har erfaring som CFO i samme konsern, og har også hatt ulike stillinger i Vard Group. Vassdal er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI Sandvika og har i tillegg en Master of Technology Management på NTNU/Cambridge. Bosatt i Aukra kommune.

Terje Bøe (1969) er CEO i A/S Spilka Industri. Bøe har erfaring som CEO i Bomek AS fra 2015-2020, og har hatt ulike lederstillinger i Saferoad AS fra 2008-2015. Bøe er utdannet innen maskinteknikk og bedriftsledelse. Han er bosatt i Ålesund kommune.

Birgit Midtbust (1982) er senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt AS. Midtbust arbeider med M&A/fusjoner og oppkjøp, kapitalmarkeder og selskapsrett. Hun har også erfaring med lånefinansiering, spesielt finansiering av fartøy både for banker og redere. Hun er utdannet ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Midtbust er bosatt i Ålesund kommune.

Jill Aasen (1971) er styremedlem (ikke på valg). Hun er Finance Manager i Jets Vacuum AS. Utdannet revisor fra Høgskolen i Molde, og har tidligere jobbet som CFO/økonomisjef i Havila AS, revisor i BDO i Ulsteinvik og som controller i Tussa Kraft AS. Aasen er bosatt i Herøy kommune.

Therese Monsås Langset (1980), gjenvalgt styremedlem. Hun er Chief Our People og Operational Excellence (CPOO) i Axess Group. Langset jobber med strategi og organisasjonsutvikling i Axess AS. Hun er utdannet sivilingeniør i Produktutvikling og produksjon, og har videreutdanning innen vedlikeholds- og risikostyring. Langset er bosatt i Molde kommune.

Marie Rekdal Hide (1985) er gjenvalgt ansattrepresentant i styret. Hun er ansatt som autorisert finansiell rådgiver for Næringsliv Sunnmøre, avd. Handel og Tjenesteytende, men ble nylig valgt som hovedtillitsvalgt for de ansatte i banken. Har en Master of Business Administration fra Edinburgh Business School. Hun er bosatt i Sula kommune.

Bjørn Følstad (1960) er ansattrepresentant (ikke på valg) Han har utdanning innen fagområder i bank og har eksamen fra Handelshøyskolen BI, Bank og Finans 2006. Følstad har lang erfaring fra personmarkedet og er tillitsvalgt og verneombud. Bosatt i Molde kommune

Annonse
Indre Bane ny februar 2022

www.xxnxx.porn hp jav sex nhat sexy redhead swallows and sucks a cock.