Foreldre er barnas viktigste rådgivere når det gjelder valg av utdanning. Men har foreldre nok kunnskap til å være en god yrkesrådgiver? Spørsmålet stilles av Kjetil Tvedt, direktør for kompetanse og seriøsitet i Byggenæringens Landsforening og Elin Ous, seniorrådgiver NHO Møre og Romsdal.

Annonse
Se TV direkte

Av: NHO/Moment Studio

Viderefører de oppfatninger og fordommer om yrkesfag som ikke er riktige? Både yrkesfaglig utdanning og mulighetene det gir for jobb og karriere har trolig forandret seg mye siden den gang de selv valgte utdanningsvei.

Kan man for eksempel ta høyere utdanning med et fag- eller svennebrev? I en undersøkelse gjennomført for Byggenæringens Landsforening (BNL) svarer bare rundt halvparten av de spurte foreldre riktig: Som faglært er det fullt mulig å videreutdanne seg på fagskole eller universitetet.

Mangler fagarbeidere

NHOs kompetansebarometer viser at bedriftene i Møre og Romsdal skriker etter rett arbeidskraft og befinner seg i en vedvarende yrkesfagskrise. 66 prosent av bedriftene trenger flere folk med yrkesfaglig bakgrunn.

Rekrutteringsbehovet er størst innen bygg- og anlegg, elektro- og datateknologi, industri- og teknologifag, samt salg- og service. Her er det størst muligheter for å gå rett ut i fast jobb når fagbrevet er i boks.

Byggenæringen trenger mange flere faglærte, så poenget er ikke at flest mulig skal videreutdanne seg etter å ha tatt et fag- eller svennebrev. Oppfatningen om at yrkesfag lukker døren for videre utdanning virker å være en seiglivet myte. Disse fordommene fører til at ungdommer blir anbefalt å velge studieforberedende i stedet for yrkesfag, selv om de verken har anlegg for, eller interesse av det. Foreldrenes begrunnelse er at da holdes alle muligheter åpne.

Mange muligheter

Byggenæringen er Norges største fastlands- og distriktsnæring og mulighetene mange over hele Norge. Felles for dem som arbeider i denne næringen er at de er med på å skape noe. Vil du bo der du har vokst opp, er det lurt å sjekke hvilke kompetansebehov de lokale bedriftene har. Sannsynligheten er stor for at du blant dem vil finne bygg- og anleggsbedrifter.

I fjor søkte rekordmange jenter seg til bygg- og anleggsteknikk. Det er svært gledelig. Det er viktig at også jentene er med å forme det fysiske miljøet vi har rundt oss.

1.mars er fristen for å søke videregående skole. Tusenvis av norske 10. klassinger skal da velge om de vil gå yrkesfag eller studieforberedende.

Til deg som vurderer å velge yrkesfag; enten du ønsker deg til byggenæringen eller til annen næring: Vit at dersom om du velger yrkesfag, har du kompetanse som er høyt verdsatt og godt lønnet. Og du er ettertraktet på jobbmarkedet. Det er mange yrker og utdanningsveier å velge mellom. Velg en utdanning som etterspørres av arbeidslivet. Og om du synes det er vanskelig å bestemme deg, snakk med rådgiveren på skolen, eller gjerne med en håndverker du kjenner, eller foreldrene dine.

Kronikk av: Kjetil Tvedt, direktør for kompetanse og seriøsitet i Byggenæringens Landsforening og Elin Ous, seniorrådgiver NHO Møre og Romsdal

Annonse
Indre Bane ny februar 2022