Havyard starter nytt selskap for hydrogendrevne skip

0

Kristian Osnes har blitt utnevnt som daglig leder for det nye selskapet som har fått navnet Havyard Hydrogen AS.

Annonse

Osnes sier at de nå har framstilt et system med 3,2 MW brenselceller, noe som vil gjøre det mulig for skip å seile med nullutslipp over lengre distanser.

Det norske bærekraftsmålet har som mål å redusere klimagassutslipp fra shippingindustrien med minimum 50%.  Daglig leder av Havyard, Gunnar Larsen, sier i en pressemelding at om vi skal nå de satte målene må flere skip begynne å seile utslippsfritt.

Regjeringen har en tydelig sak om å satse på hydrogen, og Osnes oppfordrer nå til at det må bygges ut flere muligheter for å fylle på hydrogen langs norskekysten.

Annonse
DEL