Manuela Hofer fra Brattvågen ble nylig gjenvalgt som styremedlem i Det Norske Healerforbundet (DNH).

Annonse
Se TV direkte

Landsstyret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valgperioden er for 1 eller 2 år. Hofer ble gjenvalgt for 2 år.

Kreativ og alternativ

Manuela er ei allsidig dame som driver med mye som er både kreativt og alternativt.

Hun har studert musikk ved Liverpool Institute for Performing arts og er sing/songwriter, men det er i hovedsak Astro-Numerologiske konsultasjoner, Reconnective Healing, kunstfoto og å skrive som er hovedfokuset for Manuela nå.

– Healing er kun en liten del av det jeg driver med, i tillegg til å skrive for Medium og drive med astrologi/tarot og numerologi- konsultasjoner. Jeg drive også med musikk og kunstfoto og holder for tiden på med å innrede et lite fotostudio.

Manuela om healing

Kan du forklare litt om healing og hva det innbærerer?

– Healing er jo et ganske vidt og omfattende tema. Slik jeg ser det er healing en måte å prøve å balansere, harmonisere, og hjelpe til med å sette i gang kroppens egene selvhelbredelsesmekanismer og prosesser, både i forhold til mennesker og dyr.

Er det alle som kan lære seg dette eller må man ha en «medfødt evne» for å kunne drive med dette?

– Healing kan læres og utvikles av alle mennesker, men noen har kanskje mer naturlig anlegg og også interesse for det enn andre.Det kan beskrives som en naturlig evne som kan videreutvikles og styrkes. For noen vil dette muligens være «lettere» eller mer «naturlig» enn for andre.

Kloke koner og medisinmenn

Healing har vært praktisert i mange kjente kulturer siden førhistorisk tid, og har også hatt en sentral plass i norsk folkemedisin.Til alle tider og i diverse samfunn har det vært såkalte «kloke koner/medisinmenn». Personer som på hver sine måter kan utfylle eller hjelpe til der tradisjonell medisin kommer til kort sier Manuela.

– Healing tar utgangspunkt i at en healer kan være til hjelp for å sette igang kroppens egen selvhelbredelsesprosess. Healeren vil da prøve å skape balanse og bringe inn en mer harmonisk flyt i systemet. Det er for øvrig individuelle forskjeller på hvordan den enkelte healer jobber

Slekt, nyskjerrighet og vitenskap

Når og hvordan oppstod denne interessen for det alternative. Har du alltid vært opptatt av det?

– Jeg det vel både litt i slekta (bestemoren og oldemor min la kort, leste i hender og drev litt med mediumskap), mens flere andre i familien også har holdt på med healing pluss at jeg selv alltid har vært en nyskjerrig og utforskende type person.

Samtidig liker jeg at ting er vitenskapelige, rasjonelle og logiske, og jeg er spesielt interessert i forskning rundt disse temaene. Jeg tenker at det bør være en slags balanse i det og prøver å finne den optimale balansen mellom det intuitive og det mer logiske i det jeg gjør.

Så du har ikke problemer med å forstå at noen er skeptiske til denne formen for behandling da?

Jeg synes det er bra at man kan diskutere, og forhåpentligvis «avmystifisere»/»normalisere» det, i alle fall litt, og i den grad det i det er mulig.

En bransje i vekst

– Healing er imidlertid blitt stadig mer vanlig. På verdensbasis har flere leger og sykehus avtaler med healere. Healing kan bli tilbudt til en pasient blant annet for å fremme helingsprosessen, men også for generell velvære, energi og avspenning.

Hele amerikas (og Oprah Winfreys egen lege) Dr. Oz har også konstatert at han mener energimedisin (der da bl.a. healing er representert) er «The Medicine of The Future».

Et reduksjonistisk syn på mennesket som kun fysisk kropp og materie med celler, atomer og molekylerer er slik jeg ser det et utdatert, begrenset og materialistisk menneskesyn.

I dag har minst halvparten av Norges befolkning prøvd alternativ behandling, og sist jeg sjekket hadde Joralf Gjerstad over 140 000 tilhengere på sin FB-side.

Til sammenligning hadde Aftenposten rundt 113 000, «Ingen liker å bli lurt»- kampanjen 12 000, Humanetisk forbund 10 000 og Skepsis Norge 1400 avslutter Manuela.

Annonse
Indre Bane 1070×240