Hege skal lede virksomhetstorgene i Nye Ålesund

0
Hege Steinsland Foto: privat

Hege Steinsland (53) er ansatt virksomhetsleder for innbyggertorgene i nye Ålesund. Hun kommer fra stillingen som prosessrettleder i firmaet Relasjonsutvikling i Brattvåg.

Annonse

Hege Steinsland har mange års erfaring som prosessrettleder og har arbeidet med endring, teamutvikling konflikthåndtering og coaching i en årrekke. Hun har også bakgrunn fra pedagogisk arbeid ved Høyskolen i Ålesund, vært kirkeverge og kateket.

Hege Steinslands jobb blir å lede innbyggertorgene som blant annet samler bibliotek, frivillighetssentraler og servicetorg. Hun begynner i stillingen i 30 % fra 1. september og er på plass 100 % fra nyttår.

Om innbyggertorg
Målet med innbyggartorgene er å ha en felles arena for kommunens brukerrettede tjenester og et sted for samfunnsutvikling og nærdemokrati. Det skal være innbyggartorg på det som i dag er kommunesenteret i alle de fem kommunene. Ved innbyggertorgene skal du få generell informasjon om kommunale tjenester og råd og rettledning til å bruke skjema og sende søknader. Det vil også være å snakke med, eller avtale møtetid med en saksbehandler. Innbyggartorgene skal tilrettelegge for lokale arrangement og koordinere aktivitet sammen med frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og andre samfunnsaktører.

Annonse
DEL