Forfatter Alexander Istad fanger lesernes oppmerksomhet med en spennende blanding av virkelighet og fantasi i sin bok «Gutta Krutt og Gledesdreperen», som skildrer et hemmelig underjordisk tunnelsystem i Ålesund og en skummel rektor på Aspøyskolen. Ved å inkludere lokale steder og personer fra Ålesund, apellerer boken til både barn og voksne i området. Med positive tilbakemeldinger fra barna, virker det som om Istad har truffet en nerve i sin debut.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022