Sunnmøre politidistrikt ansatt tre nye lensmenn i distriket. Her kan du se hvem det er.

Annonse
Gardane langs Storfjorden

– Vi ser frem til å få på plass nye lensmenn ved disse lensmannskontorene. Stillingene er nå midlertidige inntil 31.12.2015 og bakgrunnen for dette er den pågående politireformen og ny struktur for politidistriktene i Norge, sier politimester Jon Steven Hasseldal.

Hilde Sæter Aglen (47) – midlertidig lensmann Herøy og Sande lensmannskontor

Aglen gikk ut av politihøgskolen i 1995 og har senere tatt videreutdanning innen ledelse og tvangfullbyrdelse. Hun har vært politiførstebetjent ved lensmannskontoret i Herøy og Sande siden 2006. Hun var tilsatt som politibetjent i Sunnmøre politidistrikt siden 1997 og før dette en to års periode i Oslo politidistrikt.

Jan Magnar Sandvik (54) – midlertidig lensmann Vestnes lensmannskontor

Sandvik gitt ut fra politiskolen i 1985. Sandvik har hatt flere stillinger i distriktet. Fra 1998-2012 som politiførstebetjent ved Sula, siden 2012 og frem til i dag har han vært ved Fellesoperativ enhet, hvor han også i perioder tidligere har hospitert. Fra 2009 har Sandvik vært lokallagsleder i Politiets Fellesforbund Sunnmøre.

Renate Grande Skodje (39) – midlertidig lensmann ved Ørskog lensmannskontor

Skodje gikk ut fra politihøgskolen i 2000 og har senere tatt lederutdanning og instruktørutdanning. Hun har tidligere erfaring som UP og etterforsker ved Ørskog lensmannskontor. Siste årene har hun vært ansatt som HR rådgiver utenfor etaten.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022