Disse strekningene får ekstra prioritet av Utrykningspolitiet i sommer. UP og Trygg Trafikk frykter ny dødssommer på veiene.

Annonse
Se TV direkte

– Utrykningspolitiet har mellom 160 og 170 patruljer ute til enhver tid, men om sommeren gir vi et utvalg strekninger ekstra prioritet, sier UP-sjef Runar Karlsen, til klikk.no

Utvalget av prioriterte strekninger skjer i samarbeid med lokale politimyndigheter og Statens vegvesen, og er basert på ulykkestall og lokale erfaringer med for eksempel høy fart.

– Omlag halvparten av dødsulykkene på veiene skyldes høy fart og én av fire dødsulykker er knyttet til rus. Derfor er vi særlig oppmerksomme på disse områdene.

UP-patruljene stanser og kontrollerer mellom 2000 og 2500 kjøretøyer hver dag, ifølge Karlsen. I tillegg til å sjekke førerkort og holde øye med beltebruk, har UP også fokus på bruk av mobiltelefon.

– Vi har lagt merke til at «selfie»-trenden også gjør seg gjeldende bak rattet, noe som bekymrer oss. Mobiltelefonen bør ligge i ro når man kjører bil. Fokuset til sjåføren skal være på veien, ikke på verken mobiltelefon, GPS, kaffe eller boller og brus, sier Karlsen.

I samarbeid med de lokale politidistriktene og Statens vegvesen har UP definert hvilke veier som skal prioriteres i sommer. Det er strekninger som er særlig ulykkesutsatte eller som av andre grunner krever ekstra politiinnsats.

Vei Strekning km
E39 Moa (Ålesund)-Vestnes 55
E136 Hjelset (Molde)-Sunndalsøra 70
RV64 Malmefjord (Fv229) – Atlanterhavsveien 33
E39 Ørsta (Rv655) – Festøy 36
Fv15 Oppland grense-Måløy 144
E136 Dombås-Møre og Romsdal grense 60

Annonse
Indre Bane ny februar 2022