Hofseth Aqua utvider sitt landbaserte postsmolt-anlegg i Tafjord, og velger Hyperthermics som partner for slamhåndteringsløsning. – Et gjennombrudd for vår kommersielle satsing inn mot landbasert oppdrett, sier Erlend Haugsbø, CEO i Hyperthermics AS.

Annonse
Ørskog Bilsenter banner profil

Anlegget skal verifisere Hyperthermics’ unike system for å omdanne slam fra lukket oppdrett til høyverdige produkter. Hyperthermics jobber konkret mot flere større prosjekter innenfor landbasert oppdrett og lukket oppdrett i sjø. Hofseths eget gigantprosjekt World Heritage Salmon i Røbbervika, er ett av disse.

Hofseth Aqua kan nå få benytte Hyperthermics’ unike bioteknologi med hypertermofile bakterier, til å omdanne lakseslammet til proteinmel, biogass og biogjødsel.

Prosjektdirektør i Hofseth International AS, Knut Eilert Røsvik, håper å se nye verdikjeder for slammet i løpet av verifikasjonsfasen i Tafjord.

– Hofseth-konsernet har høyt fokus på å utnytte ressurser best mulig, både når det gjelder å få mest mulig mat ut av fisken vi produserer og gjøre dette på en så energieffektiv og smart måte som mulig. Hyperthermics’ løsninger er innovative og fremtidsrettede. Selskapet blir en viktig samarbeidspartner for oss i arbeidet med å bygge en sirkulær bærekraftig oppdrettsnæring, sier Knut Eilert Røsvik i en pressemelding.

Erlend Haugsbø, administrerende direktør i Hyperthermics, er naturlig nok svært glad for denne avtalen:
-Oppdrettsnæringen gjør store investeringer for å bli grønnere, sier han. – Vi vil med vår bioteknologi bidra til å løse et miljøproblem ved å gjøre avfallet til høyverdige produkter, og verifikasjonen i Tafjord vil åpne store muligheter for oss. Det blir stadig flere landbaserte og lukkede oppdrettsanlegg verden over, og miljøkravene skjerpes i de fleste land.

Anlegget skal stå klart til oppstart i første kvartal 2023.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022

www.xxnxx.porn hp jav sex nhat sexy redhead swallows and sucks a cock.