Oaldsbygda var tidligere et knutepunkt i Sunnylvsfjorden. Midgard er en av de fire nårværende gårdene i bygda. Her finnes det overraskende nok en bil fra 20-tallet. Ivrige oppkjøpere fra Østlandet ombestemte seg da de fant ut hvor dette var. Men hvilken bil er det? Kan du du hjelpe Storfjordens venner med det?

Annonse
Gardane langs Storfjorden

Her kan du se tidligere program fra «Gardane langs Storfjorden»

Annonse
Indre Bane ny februar 2022