I omgivelser som minner om et postkort finner vi Angvik. Handelsstedet har røtter tilbake til 1500-tallet da Hollenderne kom inn for å kjøpe tømmer. I dag er det hotell med tilhørende museum om familien Angvik som startet drift på stedet for 140 år siden. Her er det stillhet som står i fokus, og et sted å lade batteriene.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022