Fylkeskommunen med gratis seminar om seolenergi.

Annonse
Gardane langs Storfjorden

Møre og Romsdal fylkeskommune og Sol- og bioenergisenteret på Tingvoll markerer deeuropeiske solenergidagane (European Solar Days) med et gratis arrangement om fornybare energiløsninger for bygg.

Målet med de europeiske solenergidagene er å øke oppmerksomheten rundt smarte energiløsninger og energibruk, særlig termisk solenergi og elektrisitet fra solceller.

Her kan du lese mer om seminaret lørdag 9.mai.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022