I «Indre Bane» ønsker vi velkommen Kristoffer Solheimsnes, den nye daglige lederen for SPK Rollon. Med en lang karriere innen idrett og en bred bakgrunn innenfor ledelse og økonomi, bringer Solheimsnes en verdifull miks av erfaring og dedikasjon til sin nye rolle i klubben.

Annonse
Se TV direkte

Kristoffer Solheimsnes har dedikert over 20 år av sitt liv til idretten, og de siste to årene har han fungert som fast ansatt i SK Gjøvik-Lyn, der han spilte en sentral rolle innenfor marked og arrangement. Denne erfaringen har gitt ham en dyp forståelse av hvordan man skal skape vellykkede arrangementer og bygge sterke bånd med samfunnet.

Solheimsnes har også en akademisk bakgrunn, med en bachelorgrad i Handels- og Serviceledelse fra Høgskolen i Ålesund og en grad i Økonomi og Ledelse fra NTNU, Gjøvik. Disse akademiske prestasjonene, kombinert med hans praktiske erfaring, gir ham en solid plattform for å ta fatt på oppgavene som daglig leder for SPK Rollon.

Med sin bakgrunn innen salg, forsikring, kundeservice og veiledning, bringer Solheimsnes også verdifull kunnskap til bordet. Han er opptatt av å bygge sterke samarbeid og sikre at klubben fortsetter å utvikle seg i riktig retning.

I «Indre Bane» får vi innsikt i Solheimsnes’ visjoner for SPK Rollon og hans mål for fremtiden. Vi får høre om hvordan han planlegger å bygge videre på klubbens suksess og styrke båndene mellom klubben og lokalsamfunnet.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022