Du skammer deg ikke over å bli forkjølet eller brekker foten. Men om du trenger hjelp til din psykiske helse er det ofte forbundet med skam. Det viktigste er at man har vilje til å søke profesjonell hjelp, før den psykiske helsetilstanden forringes dramatisk.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022