Det dukker opp mange barndomsminner når Svein Smoge tar oss med til Seljeflot, en av fire gårder i vesle Oaldsbygda. Bygda fikk telefonforbindelse før mange andre etter at det ble lagt ned et voldsomt dugnadsarbeid. I dag er det Svein Runde som holder stedet ved like.

Annonse
Olav 1070×150

Her kan du se tidligere program fra «Gardane langs Storfjorden»

Annonse
Indre Bane 1070×240