Mange har hjertestartere som er feilregistrert eller ikke registrert i det hele tatt. Dermed er de ikke tilgjengelige for 113-sentralene, nødetatene eller folk flest. Det jobber Stiftelsen Norsk Luftambulanse nå for å endre.

Annonse
Se TV direkte

Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobber for at alle som er akutt syke og alvorlig skadde skal få raskere og riktigere medisinsk hjelp, uansett hvor i Norge de er.

Høy kompetanse i nødetatene er viktig. Det vet alle som har opplevd å bli akutt syk eller skadet. Ny kunnskap må deles. Derfor bruker Stiftelsen Norsk Luftambulanse drøye 50 millioner kroner i året på kompetanseheving for luftambulansepersonell, ambulansearbeidere, politi og brannvesen. Dette gjør de for at alle sammen skal bli bedre, og sammen redde flere liv.

Viktig verktøy i hverdagen
I dag er omtrent 8800 aktive hjertestartere i Norge synlige i det offentlige hjertestarterregisteret. I løpet av to år skal dette tallet dobles, og på sikt er målet at registeret skal inneholde mellom 25 000 og 30 000 hjertestartere.

Lennart Waagan, som er rådgiver for Stiftelsen, samt jobber til daglig i Ambulansetjenesten for Helseforetaket. Waagan er overbevist om at vi kan redde flere liv ved å tilgjengeliggjøre flere hjertestartere, samt øke den generelle kunnskapen om bruken av hjertestartere.

– Vi må få flere hjertestartere tilgjengelig i registeret, slik at folk flest har mulighet til å få tak i en hjertestarter ved et akutt tilfelle. 8800 hjertestartere er altfor lite, forteller han.

I dag er omtrent 8800 aktive hjertestartere i Norge synlige i det offentlige hjertestarterregisteret. Potensialet er rundt 30 000 (FOTO: Magnus Antonsen / SunnmøreLIVE)

Stiftelsen bistår staten
Det var i 2021 at NAKOS, som er ansvarlig for den daglige driften av hjertestarterregisteret, henvendte seg til Stiftelsen Norsk Luftambulanse for hjelp. Stiftelsen sa ja, og skal derfor bidra til at flere hjertestartere blir registrert – og på sikt også bistå med å forbedre hjertestarterregistret.

Arbeidet har allerede startet, og flere tusen eiere av hjertestartere har fått oppfølging.

– Mange hjertestartere sto oppført som inaktive i systemet, og falt derfor ut av registeret. Dette skjer som følge av at alle hjertestartere må sjekkes minimum hver sjette måned, verifiseres og reaktiveres, forteller Waagan.

Må vite hvor hjertestarterne er
Utplasserte hjertestartere kan brukes av hvem som helst, og det er derfor viktig at man raskt kan finne nærmeste hjertestarter uansett hvor i landet man er.

I «Hjelp-113»-appen til Stiftelsen Norsk Luftambulanse kan du enkelt finne en oversikt over hjertestartere i nærheten av deg. Målet er at så mange hjertestartere som mulig er med i hjertestarterregisteret, og at de er klare til bruk når det er nødvendig.

Lennart Waagan forteller at dette samarbeidsprosjektet passer godt med formålet til Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og er et eksempel på hvordan organisasjonen kan bidra med kompetanse og bistand der offentlige midler ikke strekker til.

Lennart Waagan i Sitftelsen Norsk Luftambulanse, jobber også som Ambulansepersonell for helseforetaket. Han er opptatt av å dele sin kunnskap om akutte situasjoner. Kan man å bruke en hjertestarter, kan man redde liv, sier Waagan. (FOTO: Magnus Antonsen / SunnmøreLIVE)

– Det er flott at vi kan bidra med den kompetansen vi har, for å gjøre det tryggere for pasientene der ute. Det er lite hjelp i hjertestartere som ingen vet hvor er. Vi oppfordrer derfor alle privatpersoner, bedrifter, idrettslag og andre med hjertestarter til å registrere den i det nasjonale, offentlige registre på hjemmesiden 113.no, avslutter Waagan.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022