Kraftig vekst i antall flypassasjerer som reiste fra Vigra i september sammenlignet med samme måned i 2021.

Annonse
Se TV direkte

I september 2022 reiste 93105 passasjerer over Ålesund lufthavn, Vigra. Det er en økning på 43 prosent sammenlignet med samme måned i 2021.

Den kraftige veksten sammenlignet med fjoråret, skyldes at sommeren 2021 fortsatt var preget av Covid pandemien.

Sammenlignet med det siste normalåret før pandemien i 2019, er det i september 2022 en reduksjon på 13 prosent i antall passasjerer. Antall flybevegelser i september var 1793 noe som er en økning 9 prosent sammenlignet med samme måned i 2019, melder Ålesund lufthavn Vigra i en pressemelding.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022