Jeg har noen innspill fra en vinkel som ikke fremstår belyst ennå. Jeg har jobbet som fastlege i Brattvåg i 5 år og da hovedparten av de årene i gamle Haram kommune. Helseledelsen i gamle Haram er det vanskelig å beskrive i gode ordelag.

Annonse
Se TV direkte

Leserinnlegg av: Christoffer Vadseth

Det var en ledelse som var fraværende, vi så eller hørte lite fra de, også når vi trengte dem. De virket heller ikke å ha noen inngående kunnskap i hvordan man skulle drive legekontor, så vi visste det var lite hjelp å få om behovet skulle oppstå. Dette er kanskje harde skyts, men det er likevel min oppfatning av hvordan ting fungerte for vår del.

Det kan godt være andre deler av den kommunale helsetjenesten har helt andre oppfatninger.

Når vi ble med i Ålesund kommune ble dette med ledelse noe helt annet, og en del administrative ting kunne vi plutselig skyve fra oss. Vi fikk nå plutselig jevn oppfølgning av ledelsen som også virket å forstå mer av hva vi faktisk drev med og utfordringene vi står i under fastlegekrisen. Man er nå knyttet opp mot et team med folk som jobber kun mot fastlegene/legekontorene i kommunen, og dette er da et langt steg i riktig retning akkurat for vår del.

Krise i Brattvåg

Nå er spesielt Brattvåg legekontor i en alvorlig krise og det mener jeg bestemt ikke er nye Ålesund kommune sin skyld. Bakgrunnen for dette ligger i gamle Haram kommune hvor man ikke forstod at det var en rekrutteringskrise og dyttet mange stabile leger bort etter gjentatte dårlige vurderinger.

Man valgte å flytte flere lister fra Vatne/Tennfjord mot både sunn fornuft og demografisk utvikling. Nå har man et kunstig stort (og flott) legekontor i Brattvåg hvor det er vanskelig å rekruttere leger da de fleste av de bor i gamle Ålesund. De ble advart mot dette. Det er lettere å rekruttere leger til Tennfjord/Skodje/Digernes og det er her man burde satse på å øke kapasiteten. Dette vil nok skje på sikt i storkommunen, men ville ikke skjedd i den gamle kommunen.

Den nye kommunen åpner for tettere samarbeid i overnevnte akse i alle sammenhenger, ikke minst innenfor helse. Etter min mening er en kommunegrense bak Stette mer til hinder enn til gagn for Vatne/Tennfjord på veldig mange områder.
Kanskje litt snevert tema. Men min oppsummering er at det i den nye kommunen er langt bedre kompetanse på de mer komplekse oppgavene kommunen skal løse.

Mitt inntrykk er også at det i den nye kommunen ligger mer objektive og faktabaserte tanker bak vurderinger, dette i motsetning til i den gamle kommunen hvor mye ble basert på følelser. Kjenner meg trygg på at det vil bli langt bedre tjenester innenfor helse om man forblir i Ålesund. Hvordan pandemien skulle blitt håndtert i gamle Haram slepper jeg heldigvis å tenke på.

Annonse
Indre Bane ny februar 2022