På Sunde i Solevåg har innbyggerne blitt lovet et fotgjengerfelt for trygg overgang og skolevei. Nå reagerer de kraftig på at fotgjengerfeltet er tatt ut av planene til Vegvesenet.

Annonse
1914 1070×150

Mobiliserte til folkeaksjon
Søndag 20. november arrangerte innbygger Kristian Roy Sunde folkeaksjon som ble markert med fakkeltog og apell. Oppmøtet var stort og viser at engasjementet for saken er stort blant befolkningen.

Veikrysset deler bygda i to
Dette er den raskeste veien mellom blant annet barne- og ungdomsskolen, eldrehjem og fritidsaktiviteter. Mange velger å gå eller sykle en lang omvei rundt for å unngå trafikken, eller kjøre bil.

Vegvesenet mener at behovet ikke er tilstede
Den 1. september opplyste Vegvesenet om at det skulle komme busstopp og opphøyd gangfelt. Da de begynte å grave i november, sa entreprenøren at gangfeltet ikke blir noe av. Denne avgjørelsen ble tatt med bakgrunn fra deres vurdering og mål av daglig antall fotgjengerpasseringer.

Med hjertet i halsen
Denne delen av skoleveien har vært et farlig punkt i flere år. Foreldre og foresatte er bekymret for å sende barna over veikrysset. De har over lang tid etterlyst utbedringer, og kjenner seg ikke igjen i påstanden om at det er få som benytter seg av veien.
– Jeg har ved flere anledninger tatt kontakt med Vegvesenet, kommunen og ordfører uten å få tydelige svar, sier Kristian. Han ønsker ikke å sette noen i dårlig lys, det han vil er å få se et resultat som gir trygg vei for alle.

Ordføreren i Sula Kommune jobber med saken
Ordføreren i Sula Kommune, Jim Arve Røssevoll, forteller at kommunen fikk beskjed samtidig som alle andre; at gangfeltet var tatt ut av planene til Vegvesenet. Han forteller at de aktivt jobber med å få på plass trygge skoleveier ved å få på plass overgangsfelt, lyskryss og fartshumper.

Vi har forsøkt å komme i kontakt med Vegvesenet, men har ikke lykkes i å få svar.

Annonse
Indre Bane 1070×240