Espen Fuglesang i NITO takst mener boligkjøpere alt for ofte betaler hele kjøpesummen selv om ikke alt er ferdig ved overtagelse.

Annonse
Se TV direkte

Ved boligsalg er det like mange som klager på feil og mangler ved nyoppførte boliger som ved eldre. – Ha med deg en fagperson ved overtagelsen, oppfordrer NITO takst.

– Mange kjøper nytt for å slippe uforutsette kostnader. Likevel avdekker vi altfor ofte feil ved overtagelser av nyoppførte boliger, sier administrerende direktør Espen Fuglesang i NITO Takst.

I noen tilfeller kan feilene koste kjøper store pengebeløp. Har man ikke holdt tilbake deler av betalingen ved overtagelse dersom man avdekker store feil, kan kjøper bli sittende med regningen, advarer Fuglesang.
Ifølge Help Forsikring, som tilbyr boligkjøperforsikring, er det en misforståelse at det hovedsakelig er eldre boliger som skaper konflikter.

Nye og renoverte boliger havner oftest i domstolene.

– Klagesakene er nokså jevnt fordelt på nyere og eldre eiendommer. Men nyere boliger er i klart flertall blant saker av et visst omfang, sier informasjonssjef Dag Are Børresen i Help.

Bygningsingeniør Vidar Aarnes i Aarnes Eiendoms har jobbet med taksering i over 20 år. Han har minst én sak i uka der han avdekker feil i nybygg ved overtagelse.

– Jeg hadde nettopp en sak der en av de største entreprenørene leverte 100 ferdigstilte boliger. På samtlige var balkongslukene feilkonstruert, så det var stor fare for at vannet ville flomme inn i leilighetene ved regnvær, sier Aarnes.

Et annet tilfelle gjelder brannslukningsanlegget i et kompleks med 30 leiligheter.

– Brannslangene er koblet slik at lekkasjestoppere vil stenge vannet i det øyeblikk man forsøker å slokke en brann. Likevel nekter entreprenøren å bekoste utbedring av feilen, sier han.

Hold tilbake penger

Når man overtar en bolig, overtar man i praksis risikoen for boligen. Reklamasjonsfristen begynner å løpe, og entreprenøren har krav på betaling.

– De fleste har ikke kompetanse til å avdekke feil når de overtar en bolig. Kjøperen kan dermed bli fullstendig overkjørt hvis han ikke har med seg en fagperson som har inngående kunnskaper om byggteknisk og forskriftsmessig utførelse, sier Espen Fuglesang i NITO Takst.

Bustadsoppføringslova gir deg mulighet til å klage på feil og mangler inntil fem år etter overtagelse.

Men du mister retten til å klage hvis du ikke reklamerer innen rimelig tid fra mangelen ble, eller burde bli oppdaget.

-Tar du med deg en autorisert taksmann ved overtagelsen, kan feilene oppdages der og da. Dermed har du anledning til å holde tilbake deler av betalingen for å sikre deg at feilen blir rettet opp. Det er alltid vanskeligere å få penger tilbake eller arbeid utført når utbygger har fått pengene sine, sier Fuglesang.

Han mener boligkjøpere alt for ofte betaler hele kjøpesummen selv om ikke alt er ferdig ved overtagelse, mot løfter fra entreprenøren om at jobben skal gjøres ferdig snart.

Dagmulkter

Hastverksarbeid for å unngå dagmulkter kan være en av årsakene til at nybygg har så mange feil, mener takstmann Vidar Aarnes.
Dersom overtagelsen ikke kan skje til avtalt tid, kan kjøper nemlig kreve dagmulkter så lenge forsinkelsen varer, ifølge bustadsoppføringslova.

– For noen entreprenører kan slike bøter bety store kostnader for hver dag som går. Kanskje gambler utbyggeren med at småfeil ikke blir oppdaget, eller regner med å utføre etterarbeid fordi det er rimeligere enn bøter, sier Aarnes.

En stor andel utenlandske bygningsarbeidere kan bidra til at det bygges feil, fordi de ofte har en annen byggeskikk, mener han.

– For de aller fleste er boligkjøpet den største investeringen man gjør i livet. De tusenlappene det koster å ha med en fagkyndig på overtagelsen, kan spare deg for store kostnader og brysomme tvister senere, sier Espen Fuglesang i NITO takst.

Annonse
Indre Bane 1070×240